Dzień dobry!

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jego działania, korzystania z narzędzi analitycznych (Google Analytics), reklamowych (Google ADS), marketingowych (Facebook Custom Audiences) oraz odtwarzacza wideo (YouTube). Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk „Rozumiem i akceptuję”. Jeżeli chcesz edytować ustawienia plików cookies, kliknij w przycisk „Chcę wybrać”.

Oznakowanie poziome hal produkcyjnych i przemysłowych - Malowanie Linii
Oznakowanie poziome hal produkcyjnych i hal przemysłowych
Projektowanie linii

Oznakowanie poziome hal produkcyjnych i hal przemysłowych

Podczas tworzenia projektu oznakowania hal magazynowych, produkcyjnych czy też oznakowania poziomego parkingów, zawsze należy stosować się do aktualnie obowiązujących przepisów. Malowanie linii wymaga wzięcia pod uwagę aspektów prawnych z zakresu budownictwa, ochrony przeciwpożarowej, a także norm, które określają wielkość oraz szerokość dróg transportowych na hali produkcyjnej. W przypadku terenów prywatnych, nie istnieją sztywne przepisy, które określałyby sztywne zasady dotyczące malowania linii w magazynie czy na hali.

 

Projektowanie linii

Jakie są zalety z oznakowania hal produkcyjnych?

Korzyści związane z wyznaczeniem dróg transportowych na hali produkcyjnej są bardzo duże. Przede wszystkim dają wymierne korzyści finansowe. W miejscach, gdzie przemieszcza się wiele ciężkiego sprzętu, poruszają się pieszo lub na wózkach widłowych ludzie, każde zachwianie płynności ruchu i każda kolizja lub wypadek, generują po stronie pracodawcy bardzo duże koszty.

Ponadto prawidłowe oznakowanie hali produkcyjnej ma duży wpływ na bezpieczeństwo pracowników. Niezwykle istotne jest tu odpowiednie zaprojektowanie skrzyżowań komunikacyjnych oraz wyznaczenie miejsc zagrożonych upadkiem a także wskazanie bezpiecznych dróg ewakuacji.

Dlaczego warto powierzyć nam oznakowanie hal produkcyjnych?

Na etapie projektu uwzględniamy wszystkie strefy wymagające oznakowania – ciągi komunikacyjne, drogi transportowe, gniazda produkcyjne, drogi ewakuacyjne, obszary potencjalnych kolizji lub upadków (rampy, słupy, schody). Dbamy, aby układ malowanych linii był przejrzysty dla użytkowników obiektu oraz ułatwiał im bezpieczne poruszanie się po terenie zakładu. Tworzony przez nas system oznaczeń wpływa pozytywnie na ograniczenie wypadków i tym samym przyczynia się do zwiększenia efektywności organizacji produkcji. Do malowania linii używamy profesjonalnych malowarek oraz specjalnie dobranych farb, co zapewnia im wyjątkową trwałość oraz estetyczny wygląd.

 

Zakres prac

Związanych z oznakowaniem zakładów pracy

Do głównych zadań, jakie wykonujemy w zakresie aranżacji przestrzeni w zakładach pracy , należą:

  • malowanie linii wydzielających drogi transportowe dla wózków widłowych,
  • malowanie linii wyznaczających ciągi komunikacyjne dla pracowników
  • malowanie pól odkładczych i stref wyłączonych z ruchu (np.: p.poż.)
  • wyznaczanie pól Systemu 5S
  • wykonanie oznakowania ostrzegawczego (żółto-czarne pasywokół ramp, krawędzi i słupów),
  • malowanie linii wokół regałów,
  • naniesienie niezbędnych piktogramów, symboli, napisów i znaków BHP,
  • wykonanie oznakowania pionowego.
Kontakt

Skontaktuj się z nami

Zeskanuj kod i dodaj nas do swoich kontaktów